Harrastustoimintaa vai elinkeinotoimintaa?

Harrastustoimintaa vai elinkeinotoimintaa?

Monta kertaa käy niin, että rakkaasta harrastuksesta tuleekin niin rakas harrastus, että se voi antaa mahdollisuuden jopa tienata ja siitä haluaakin itselleen elannon. Mitä sitten pitää tehdä? Pitääkö heti perustaa yritys? Miten tulot ilmoitetaan jos yritystä ei ole perustanut? Entä jos tuleekin tappiota? Näihin kysymyksiin ainakin yritän vastata tässä kirjoituksessani.

Vaikka perustaisit yrityksen, usein ensimmäinen vuosi (tai useampikin) on tappiollista, koska alkuun pitää investoida. Ostaa tarvikkeita, työvälineitä, raaka-aineita ym ym.
Verohallinto katsoo harrastustoiminnaksi sellaisen toiminnan, jota ei harjoiteta vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Mitäs tämä sitten tarkoittaa?

Lähdetäänpä siitä mikä määritellään elinkeinotoiminnaksi: Tunnusmerkkejä ovat toiminnan itsenäisyys, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Lisäksi taloudellisen riskin olemassaolo, toiminnan suuntautuminen rajoittamattomaan tai laajahkoon rajattuun henkilöjoukkoon (periaatteessa kuka vaan voi olla asiakas). Elinkeinotoiminnan tarkoituksena pidetään yleensä voiton tavoittelua. Tässä kiteytettynä se, mikä ero on harrastustoiminnalla ja elinkeinotoiminnalla.
Näitä ”tunnusmerkkejä” ei ole missään lainsäädännössä sen kummemmin määritelty vaan ne on muodostuneet oikeus- ja verotuskäytännössä.

Harrastus on yleensä sivutoimista, pienimuotoista, usein joko tappiollista tai hyvin pienituloista. Siitä yleensä ei havitella edes mitään sen suurempia tuloja vaan ollaan tyytyväisiä jos saadaan kulut peitettyä. Joka tapauksessa ensimmäisenä parinakin vuonna voi olla itsellekin vielä vähän hämärän peitossa kumpaan kategoriaan sitä kuuluu. Saatikka sitten verottaja, joka tekee päätökset pelkkien lukujen perusteella.

Mikäli sinulla on tällaista pienimuotoista toimintaa, etkä ole varma pitäisikö perustaa yritys ja missä ne tulot ja menot ilmoitetaan, ohjeistaisin näin:
Pidä aina kirjaa kaikista kyseiseen toimintaan liittyvistä tuloista ja menoista. Kuitit tallessa! Riittää ihan vaikka ruutuvihko, jossa pidät kirjaa niistä. Vuoden loputtua lasket tulot-menot ja jos ns. viivan alle jää tuloa, merkitse se saatu ”voitto” esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan ”Muut ansiotulot”. Lisäselvityskohdassa sitten kerrot, mistä toiminnasta nuo tulot on ilmoitettu. Kuitit kannattaa säilyttää koska ne pitää toimittaa pyydettäessä verottajalle. Esitäytetyn mukaan niitä ei laiteta.

Jos taas näyttää siltä, että tulee tappiota eli kulut on isommat kuin tulot, sitä ei tarvitse tällaisessa tapauksessa ilmoittaa ollenkaan. Sen saat vähentää myöhemmin seuraavina vuosina, jos tuloa tulee.
Tuloihin merkitään siis kaikki ne rahat mitä olet myynnistä saanut, kuluihin merkitään vain ne kulut jotka suoraan liittyvät tähän kyseiseen toimintaan. Yksinkertaista eikö totta?

Koska sitten katsotaan elinkeinotoiminnaksi? No silloin, jos saat tuloa toiminnastasi ja nuo muutkin elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyy = vakaa tarkoitus tienata elantonsa sillä joku päivä.
Vaikka olisit perustanut esimerkiksi toiminimen eikä toiminta ole lähtenyt oikein käyntiin vielä, ei huolta! Ei se verottajakaan ihan heti kysymättä sieltä rekistereistä poista. Sinulla on aina mahdollisuus esittää oma näkemyksesi perusteluineen asiasta.

-Anu Haustola

Arpajaisverotus

Arpajaisverotus

Moniko tietää mikä on arpajaisvero ja ketä kaikkia se koskettaa? Ehkä voisi luulla että vain yhdistyksiä tai koululuokkia, jotka myy arpoja ja saavat siitä siis tuottoa. Näinhän se asia ei ole vaan voi joutua maksamaan arpajaisveroa vaikkei saisi siitä mitään varsinaista rahallista tuloa itselleen kun järjestää arpajaiset.

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja koululuokkien järjestämät arpajaiset, sekä esim. työyhteisön järjestämät arpajaiset eroavat verokohtelultaan muista. Näillä tahoilla on kuitenkin ainoastaan mahdollisuus periä arvoista maksua. Muilla ei tätä oikeutta ole. Se on myös luvanvaraista.

Mitä arpajaisilla tarkoitetaan?

Yleensä ottaen raha- ja tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingopeliä, veikkausta, vedonlyöntiä ja totopeliä, raha-automaattien ja tavaravoittoautomaattien sekä peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämistä yleisön käytettävänä, kasinopelien toimeenpanemista, pelikasinotoimintaa.

Voidaan kaiketi yleisesti sanoa että kaikkea sellaista toimintaa, joissa voitto perustuu joko kokonaan tai osittain sattumasta saatavaan raha- tai tavarapalkintoon. Tällä palkinnolla tulee siis olla myös jonkinnäköinen rahallinen arvo. Arvonnan tulee myös täyttää ns. julkisuusarvo eli arvontaan periaatteessa voisi osallistua kuka tahansa.

Arpajaisia on erilaisia ja niiden lupakäytännöt ja myös verollisuus riippuu niiden luonteesta, mitä arvotaan sekä siitä otetaanko arpajaisiin osallistumisesta jotain maksua.
Markkinointiarpajaiset ovat yrityksen järjestämiä arpajaisia markkinointitarkoituksessa. Markkinointiarpajaisten järjestäminen ei vaadi lupaa viranomaisilta. Ei vaikka vaatisikin esimerkiksi tuotteen ostamista jotta voi osallistua arpajaisiin. Tuotteen hintaan tätä arvan hintaa ei kuitenkaan saa lisätä eli toisin sanoen voit ostaa tuotteen myös osallistumatta arpajaisiin.

Arpajaisveron määrä ja maksaminen

Esimerkiksi yritysten järjestämissä tavara-arpajaisissa, lehtien lukijakilpailuissa ja kauppojen kyselylomakkeiden täytön yhteydessä arvotuista palkinnoista tulee suorittaa oma-aloitteisesti 30%:n vero, mikäli jaettujen voittojen arvo ylittää 166,66 euroa kalenterikuukaudessa.
Koska vero tilitetään kuukausittain, on arvoakin siis tarkasteltava kuukausikohtaisesti. Vero maksetaan verotilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
Voiton arvo on se hinta, minkä arpajaisten toimeenpanija on hyödykkeestä maksanut. Mikäli voiton hankintahintaa ei pystytä määrittelemään (saatu vastikkeetta tai muu syy), on hinta tavaran tai palvelun todennäköinen myyntihinta.

Lisätietoja arpajaisten järjestämisestä löytyy Verohallinnon ja Poliisin sivuilta